Робота чекає на Вас

Пропонуємо гідну роботу. Вам залишається БЕЗКОШТОВНО залишити своє резюме для 5000 роботодавців.

Залишити резюме

Не цікаво!

 

dsbrickworks.com

Фінансовий портал

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Аудиторські докази

Як докази в аудиті може бути використана будь-яка інформація, що дозволяє аудитору формувати свою думку про достовірність даних обліку або звітності в цілому.

Види аудиторських доказів.

Аудиторські докази можуть бути внутрішніми, зовнішніми та змішаними.

Внутрішні аудиторські докази - це інформація, отримана від економічного суб'єкта в письмовій або усній формі.

Зовнішні аудиторські докази - це інформація, отримана від третьої сторони в письмовому вигляді (зазвичай за письмовим запитом аудиторської організації).

Змішані аудиторські докази - це інформація, отримана від економічного суб'єкта в письмовій або усній формі і підтверджена третьою стороною у письмовому вигляді.

За ступенем цінності і достовірності для аудиторської організації ці види доказів розташовуються таким чином: зовнішні докази, потім змішані і внутрішні докази.

Докази, отримані самою аудиторською організацією, звичайно є більш достовірними, ніж докази, надані економічним суб'єктом.

Докази у формі документів і письмових показань зазвичай достовірніші, ніж усні.

Зібрані докази відображаються аудитором в його робочих документах, складених у вигляді записів про вивчення та оцінки постановки бухгалтерського обліку та організації внутрішнього контролю, а також бланків, таблиць і протоколів, що відображають планування, виконання та виклад результатів аудиторських процедур.

Джерела аудиторських доказів. Джерелами отримання аудиторських доказів (доказової інформацією) є:

§ первинні документи економічного суб'єкта та третіх осіб;

§ регістри бухгалтерського обліку економічного суб'єкта;

§ результати аналізу фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта;

§ усні висловлювання співробітників економічного суб'єкта та третіх осіб;.

§ зіставлення одних документів економічного суб'єкта з іншими, а також зіставлення документів економічного суб'єкта з документами третіх осіб;

§ результати інвентаризації майна економічного суб'єкта, що проводиться співробітниками економічного суб'єкта;

§ бухгалтерська звітність.

Найбільш цінними аудиторськими доказами вважаються докази, отримані аудитором безпосередньо в результаті дослідження господарських операцій.

Аудиторський ризик зменшується, якщо аудитор використовує докази, отримані з різних джерел і різні за формою подання. Якщо докази, отримані з одного джерела, суперечать доказам, отриманим з іншого джерела, аудитор повинен використовувати додаткові аудиторські процедури, щоб вирішити виниклі суперечності і бути впевненим у достовірності зібраних доказів та обгрунтованості отриманих висновків.

Якщо економічний суб'єкт не представив аудиторської організації існуючі документи в повному обсязі і вона не в змозі зібрати достатні аудиторські докази з якого-небудь рахунку і (або) операції, аудиторська організація зобов'язана відобразити це в звіті (письмової інформації керівництву економічного суб'єкта) і має право підготувати аудиторський висновок, відмінне від безумовно позитивного .

 

Лічильник

Ввійти на сайт